Uważnie słuchaj głosu Pana

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Uważnie słuchaj głosu Pana”, wygłoszonego przez Przemysława Śliwkę w czwartek, dnia 05.11.2020.