Usługa na temat powrotu Żydów do Izraela

Zapraszamy do wysłuchania wartościowej usługi na temat powrotu Żydów do Izraela, wygłoszonej przez Ursa Kasermanna w trakcie czwartkowego nabożeństwa, dnia 04.10.2018.