Szczęście w Chrystusie

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Szczęście w Chrystusie”, wygłoszonego przez Przemysława Śliwkę w czwartek, dnia 16.08.2018.