Sobota zborowa – Skąd czerpać siły w trudnym czasie?