Rzeczy ważne, ważniejsze i najważniejsze

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Rzeczy ważne, ważniejsze i najważniejsze”, wygłoszonego przez Marka Kominka w czwartek, dnia 03.01.2019.