Przyjaźnij się z Bogiem i oczekuj przełomu w swoim życiu

Zapraszamy do wysłuchania budującego kazania pt. „Przyjaźnij się z Bogiem i oczekuj przełomu w swoim życiu”, wygłoszonego przez Wojciecha Leśniewskiego w czwartek, dnia 13.02.2020.