Przez ból do zwycięstwa

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Przez ból do zwycięstwa”, wygłoszonego przez pastora Mariana Suskiego w niedzielę, dnia 16.05.2020.