Prawdziwy sługa Jezusa

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Prawdziwy sługa Jezusa”, wygłoszonego przez Jacka Ziółkowskiego w czwartek, dnia 28.01.2021.