Pokładaj swą ufność w Bogu, a On obdarzy Cię pokojem