Pięć wymówek Mojżeszowych

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Pięć wymówek Mojżeszowych”, wygłoszonego przez pastora Wiesława Kulawca w czwartek, dnia 21.02.2021.