Otwórz swoją duszę przed Bogiem

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Otwórz swoją duszę przed Bogiem”, wygłoszonego przez Roberta Kasprowicza w trakcie niedzielnego nabożeństwa, dnia 25.11.2018.