Nie bój się ziemio! Raduj się i wesel gdyż Pan dokona wielkich rzeczy!