Miłuj Boga i bliźniego swego jak siebie samego

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Miłuj Boga i bliźniego swego jak siebie samego”, wygłoszonego przez Jacka Ziółkowskiego w czwartek, dnia 24.01.2019.