Miłosierdzie i pokój

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Miłosierdzie i pokój”, wygłoszonego przez pastora Mariana Suskiego w niedzielę, dnia 25.12.2018.