Czym jest mądrość?

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Czym jest mądrość?”, wygłoszonego przez Roberta Kasprowicza w trakcie niedzielnego nabożeństwa, dnia 19.08.2018.