Kultura w kościele

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt.: „Kultura w kościele”, wygłoszonego przez Wojciecha Leśniewskiego w czwartek, dnia 14.12.2017.