Księga Nehemiasza – Część III

Zapraszamy do wysłuchania trzeciego, inspirującego wykładu na temat Księgi Nehemiasza, wygłoszonego przez pastora Edwarda Lorka w czwartek, dnia 25.01.2018.