Księga Nehemiasza – Część II

Zapraszamy do wysłuchania drugiego, inspirującego wykładu na temat Księgi Nehemiasza, wygłoszonego przez pastora Edwarda Lorka w czwartek, dnia 18.01.2018.