Księga Nehemiasza – Część I

Zapraszamy do wysłuchania pierwszego, inspirującego wykładu na temat Księgi Nehemiasza, wygłoszonego przez pastora Edwarda Lorka w czwartek, dnia 11.01.2018.