Jezus Chrystus, źródło radości

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt.: „Jezus Chrystus, źródło radości”, wygłoszonego przez Przemysława Śliwkę w czwartek, dnia 21.12.2017.