Jeśli chcesz iść za Jezusem musisz zaprzeć się samego siebie