Jakie znaczenie dla Jezusa ma Twoje życie?

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Jakie znaczenie dla Jezusa ma Twoje życie?”, wygłoszonego przez Przemysława Śliwkę w czwartek, dnia 27.08.2020.