Glina, materiał w rękach Boga

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. “Glina, materiał w rękach Boga”, wygłoszonego przez Marka Kominka w czwartek, dnia 08.02.2018.