Duch Święty prowadzi do Bożego Słowa

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. “Duch Święty prowadzi do Bożego Słowa”, wygłoszonego przez Przemysława Śliwkę w czwartek, dnia 01.02.2018
Więcej na: https://elimcieszyn.pl