Duch Boży a cielesność

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt.: „Duch Boży a cielesność”, wygłoszonego przez Józefa Legierskiego w czwartek, dnia 23.11.2017.