Dlaczego Bóg wybrał Dawida?

Zapraszamy do wysłuchania interesującego kazania pt. „Dlaczego Bóg wybrał Dawida?”, wygłoszonego przez Korneliusza Kaletę w niedzielę, dnia 08.08.2021.