Determinacja i zaangażowanie w życiu chrześcijanina