Czy stać nas na szczerość?

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Czy stać nas na szczerość?”, wygłoszonego przez Marka Czajkowskiego w niedzielę, dnia 27.01.2019.