Czy potrafisz rozpoznać prawdziwie źródło mocy Bożej?

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Czy potrafisz rozpoznać prawdziwie źródło mocy Bożej?”, wygłoszonego przez Przemysława Śliwkę w czwartek, dnia 03.05.2019.