Czy Jezus Chrystus jest twoim Panem?

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Czy Jezus Chrystus jest twoim Panem?”, wygłoszonego przez Wojciecha Leśniewskiego w czwartek, dnia 25.04.2019.