Czy jesteś przyjacielem Jezusa?

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Czy jesteś przyjacielem Jezusa?”, wygłoszonego przez Radosława Itnera w niedzielę, dnia 13.12.2020.