Czy ja mam racje?

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Czy ja mam racje?”, wygłoszonego przez Kacpra Fąfrowicza w czwartek, dnia 15.09.2022.