Cierpienie dla Chrystusa

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Cierpienie dla Chrystusa”, wygłoszonego przez Wojciecha Leśniewskiego w niedzielę, dnia 15.04.2018.