Bóg przejawia się w naszych słabościach

Zapraszamy do wysłuchania budującego kazania pt. „Bóg przejawia się w naszych słabościach”, wygłoszonego przez Pastora Leszka Mochę w czwartek, dnia 24.09.2020.