Aby wiara nasza była cenniejsza niż złoto

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Aby wiara nasza była cenniejsza niż złoto”, wygłoszonego przez Korneliusza Kaletę w niedzielę, dnia 25.02.2018.