Przebaczenie

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Przebaczenie”, wygłoszonego przez pastora Mariana Suskiego w niedzielę, dnia 11.02.2018.

Czytaj dalej

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. “Zrób miejsce dla Boga w swoim życiu”, wygłoszonego przez Marka Czajkowskiego w niedzielę, dnia 28.01.2018. Kazanie jest pierwszym z serii pt. “Warto naśladować Jezusa”.

Czytaj dalej

Dwie strony medalu

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. “Dwie strony medalu”, wygłoszonego przez Wojciecha Leśniewskiego w niedzielę, dnia 21.01.2018. W trakcie kazania dowiemy się, że chrześcijaństwo ma w sobie zarówno wymiar niebiański, jaki i wymiar ziemski.

Czytaj dalej